ACTIVE PR MEDIA NABÍZÍ

KOMPLEXNÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY

NEJEN NA INTERNETU. NABÍZÍME VYTVOŘENÍ FIREMNÍ TVÁŘE
PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ŽIVNOSTNÍKY A SPOLEČNOSTI
modal background

SPOLUPRÁCE PŘI
MARKETINGU A
KOMUNIKACI
S KLIENTY

SPOLUPRÁCE PŘI MARKETINGU
A KOMUNIKACI S KLIENTY

 • Vypracování komunikační strategie
 • Poradenství při výběru vhodných mediálních kanálů
 • Publicita produktů a služeb
 • Využití sociálních sítí (Facebook, Twitter apod.) pro komunikaci
 • Spotřebitelské soutěže
 • Viral marketingové kampaně

ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY ZNAČEK

ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY ZNAČEK

 • Budování značky a corporate identity
 • Zpracování korporátní strategie komunikace
 • Realizace aktivit
 • Vztahy s médii
 • Sponzoring
 • Krizová komunikace
 • Korporátní reklama

NÁVRH LOGA,
WEBOVÉ PREZENTACE

NÁVRH LOGA,
WEBOVÉ PREZENTACE

 • Návrh nového loga či úprava stávajícího
 • Návrh nové webové prezentace
 • Audit stávající webové prezentace (analýza použitelnosti, zhodnocení obsahu a vizuálu směrem k cílovým skupinám, posouzení klíčových slov)
 • Optimalizace pro vyhledávače
 • Poradenství v marketingu, založeném na vyhledávačích
 • Poradenství v marketingu, založeném na vyhledávačích
 • Využití sociálních sítí pro komunikaci (Facebook, Twitter, Pinterest)

NÁVRH A VEDENÍ
KAMPANÍ

NÁVRH A VEDENÍ KAMPANÍ

 • Definici a oslovení cílových skupin
 • Tvorbu námětu
 • Vypracování scénáře
 • Zajištění programu
 • Medializace akce
 • Monitoring a vyhodnocení
 • Speciální internetové aplikace a kampaně

VIRTUÁLNÍ
KANCELÁŘ

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ

 • sídlo firmy na dobré adrese (Obchodní centrum v Opavě)
 • pronájem virtuální kanceláře
 • přeposílání pošty, nechání zásilek v kanceláři
 • externí zpracování účetnictví a mezd
 • založení společnosti